rejoin cv

Ατομικά στοιχεία: Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τα προσωπικά στοιχεία μας. Εδώ περιλαμβάνονται:

 • Πλήρες ονοματεπώνυμο.
 • Έτος γέννησης: Όχι υποχρεωτικά πλέον.
 • Διεύθυνση κατοικίας.
 • Τηλέφωνο: Σταθερό και οπωσδήποτε κινητό. Αν θέλετε να αποφύγετε να δώσετε το προσωπικό σας για οποιονδήποτε λόγο, πάρτε ένα καρτοκινητό με ελάχιστο κόστος. Αρκεί να το έχετε μαζί σας και να το χρησιμοποιείτε.
 • Ε-mail: Μην διανοηθείτε να το παραλείψετε!
 • Υπηκοότητα: Κυρίως αν αιτείστε θέση στο εξωτερικό.
 • Οικογενειακή κατάσταση: Πολλοί εργοδότες ενδιαφέρονται για το λεπτό αυτό θέμα, ιδίως για τις γυναίκες. Μπορούν να υποθέσουν π.χ. πως μια γυναίκα σκοπεύει να κάνει παιδιά στο άμεσο μέλλον ή να σιγουρευτούν πως μια άλλη έχει τελειώσει με αυτό τον κύκλο της ζωής της.
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Για έναν νέο άνδρα είναι πολύ θετικό να αναφέρει πως τις έχει εκπληρώσει.

Επαγγελματική εμπειρία: Όλοι επιθυμούν την προϋπηρεσία. Μερικές φορές οι υποψήφιοι αισθάνονται ότι πρέπει να επινοήσουν μία εμπειρία, μιας και δεν έχουν καθόλου ή ελάχιστες. Εδώ δηλώνετε ξεκάθαρα:

 • Τους τίτλους εργασίας που είχατε.
 • Τον φορέα απασχόλησης ή την εταιρία.
 • Το διάστημα που εργαστήκατε: Φροντίστε να είστε ακριβείς με λεπτομέρεια μήνα αν η παραμονή σας ήταν λιγότερο από 2 χρόνια, αλλιώς αναφέρετε απλώς τα έτη έναρξης και λήξης.
 • Κάθε ειδική αρμοδιότητα και καθήκον που αναλάβατε στην εργασία. Με τον τρόπο αυτό τονίζετε τις ικανότητες που διαθέτετε με έναν εξαιρετικά θετικό τρόπο: αντί μόνο να τις επικαλείστε (και γιατί να σας πιστέψουν), δηλώνετε πως οι ανώτεροί σας διείδαν τις ικανότητές σας και σας εμπιστεύτηκαν αυτές τις αρμοδιότητες.

Σημείωση: Στην επαγγελματική εμπειρία μπορούμε να συμπεριλάβουμε ακόμα και την πρακτική άσκηση που κάναμε στο πανεπιστήμιο (είναι σημαντικό για έναν εργοδότη να δει αν στην πρακτική σας ως ψυχολόγος δουλέψατε σε σχολείο ή σε κέντρο απεξάρτησης από ουσίες, μιας και δείχνει τον προσανατολισμό σας: σχολική ή κλινική ψυχολογία). Επίσης μπορείτε να παραθέσετε και κάθε εθελοντική εργασία που έχετε αναλάβει. Μπορεί να μην πληρωθήκατε, αλλά δείχνετε τη βαθιά σας επιθυμία για απασχόληση.

Σπουδές – γνώσεις:

 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Τύπος Λυκείου και βαθμός απολυτηρίου.
 • Ακαδημαϊκές προπτυχιακές σπουδές: Τμήμα, σχολή, κατεύθυνση, βαθμός.
 • Ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές: Τμήμα, ίδρυμα, τίτλος τελικής διπλωματικής εργασίας.

Άλλες γνώσεις:

 • Ξένες γλώσσες: Επίπεδο, οπωσδήποτε με βάση τα καθιερωμένα πρότυπα, π.χ. C2, διπλώματα.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας: Π.χ. Erasmus.
 • Σεμινάρια επιμόρφωσης.
 • Παρακολούθηση συνεδρίων.
 • Γνώσεις Η/Υ: Επιθυμητή η πιστοποίηση ECDL.
 • Δίπλωμα οδήγησης: Σε ορισμένα επαγγέλματα, π.χ. στις πωλήσεις, είναι απαραίτητο προσόν. Μάλιστα και η χρονολογία απόκτησής του μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, καθώς κάποιες εταιρίες ζητούν πιο έμπειρους οδηγούς.

Επαγγελματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες: Πολύ λεπτός τομέας που μπορεί να οδηγήσει στη μαγική λέξη-κλειδί για την πρόσληψη ή δυστυχώς στην απόρριψη. Η διατύπωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δοθεί η εντύπωση της αλαζονείας ή της υπέρμετρης φιλοδοξίας. Συνήθως αυτή η ενότητα παραλείπεται για ασφάλεια. Από την άλλη, μια έξυπνα διατυπωμένη φιλοδοξία που φαίνεται πως εκπληρώνετε από την επιδιωκόμενη θέση μάλλον θα πείσει τον εργοδότη πως επιθυμείτε αυτή πραγματικά και πως θα είστε πολύ αφοσιωμένος σε αυτή.

Συμβουλή: Αν τελικά συμπεριλάβετε και την ενότητα αυτή, μην ξεχάσετε να αναφέρετε πώς οι προσωπικοί επαγγελματικοί στόχοι συνδέονται με την ανάπτυξη της εταιρίας ή τη συνεισφορά σας στην πρόοδό της. Οι προσωπικοί στόχοι πρέπει να συνδυάζονται με ομαδικούς, αλλιώς μπορεί να κριθείτε ως υπέρμετρα φιλόδοξος.

Δημοσιεύσεις, άρθρα, βιβλία, επιμέλειες, ομιλίες: Εάν έχετε κάτι από αυτά, δεν πρέπει να παραλειφθούν. Παραθέστε σχετικές λεπτομέρειες με τη μορφή που χρησιμοποιούμε στη βιβλιογραφία.

Αν κάτι από αυτά είναι ιδιαίτερα καινοτόμο και σχετικό με την εργασία που ζητάτε, επισυνάψτε μια πρόσθετη σελίδα με πληροφορίες γι’ αυτό. Κάτι καλύτερο: Μήπως έχετε blog; Αναρτήστε το εκεί και γράψτε το link στο βιογραφικό σας. Όχι τόσο για να το διαβάσουν, όσο για να δείξετε πόσο ενημερωμένος είστε με αυτού του είδους τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

Υποτροφίες και άλλες διακρίσεις: Αυτονόητο να τις αναφέρετε. Φορέας χορήγησης, ύψος ποσού, σκοπός χορήγησης.

Μέλος συλλόγων ή επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων: Σημαντική η αναφορά τους, καθώς και η παράθεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που ενδεχομένως έχετε.

Προσωπικά ενδιαφέροντα – hobbies: Αν και οι περισσότεροι τα παραλείπουν ως επικίνδυνα ή αδιάφορα πιθανόν για τον εργοδότη, θα υποστηρίξουμε πως είναι η πεμπτουσία του βιογραφικού σας. Εδώ φαίνονται οι προσωπικές σας δεξιότητες, όπως η κοινωνικότητα, η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα κ.λπ. Προσέχουμε μόνο να μην αναφέρουμε τυχόν συμμετοχή μας σε οργανώσεις θρησκευτικού ή πολιτικού περιεχομένου.

Συστάσεις: Οι συστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση ενός εργοδότη να σας δώσει την ευκαιρία ή όχι. Μην αναφέρετε ένα απλό «υπάρχουν, εφόσον ζητηθούν». Αναφέρετε συγκεκριμένα τα πρόσωπα που σας δίνουν τις συστάσεις, τον τίτλο τους και την εταιρία στην οποία δουλεύουν, καθώς και τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρώνετε συστάσεις για τις ικανότητές σας, όταν φεύγετε από μια δουλειά. Αν σας αρνηθεί ο άμεσα προϊστάμενός σας, αναζητήστε τες από άλλα στελέχη της εταιρίας.

Αν έχετε μαζέψει πολλές συστάσεις, χρησιμοποιήστε ή τις πιο σχετικές με τη δουλειά ή εκείνες από τα στελέχη που διαθέτουν μεγαλύτερο κύρος είτε λόγω θέσης είτε λόγω ονόματος.

Μερικές φορές μπορείτε απλώς να αναφέρετε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών των προσώπων προκειμένου ο μελλοντικός εργοδότης σας να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους. Αυτό δείχνει μεγαλύτερη ασφάλεια από πλευράς σας και δίνει τη δυνατότητα μιας άμεσης επικοινωνίας, κάτι που λείπει από την ψυχρότερη συστατική επιστολή.

Αν δεν έχετε συστάσεις από εργοδότες, τότε αναζητήστε συστάσεις από υπευθύνους ομάδων, ακόμα και αθλητικών σωματείων ή εθελοντικών οργανώσεων, με τους οποίους συνεργαστήκατε, αρκεί να ήσαστε κατά κάποιο τρόπο υφιστάμενοί τους.

Πολλοί καταφεύγουν και σε παλαιότερες ακαδημαϊκές συστάσεις, δηλαδή από καθηγητές τους στο πανεπιστήμιο. Σίγουρα δεν βλάπτουν και μπορούν να καλύψουν το κενό της απουσίας καθαρά επαγγελματικών συστάσεων.

Εδώ να αναφέρουμε και τη μεσολάβηση, αυτό που υποτιμητικά χαρακτηρίζεται ως μέσο. Η μεσολάβηση δεν είναι κακή εξ ορισμού. Ειδικά στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, μάλιστα πολλοί εργοδότες στέκονται στις γνωριμίες. Αυτό γιατί, αν λειτουργούν υγιώς, επιβεβαιώνουν όσα παρουσιάζει ένα βιογραφικό. Η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί μεταξύ παλαιών συνεργατών δεν μπορεί να ξεπεραστεί από ένα επιπλέον τυπικό προσόν που αριθμείται σε ένα βιογραφικό.


Κωνσταντίνος Πολέμης,

Citycampus.gr

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr