rejoin psifikiepi

Είναι δεδομένο ότι οδεύουμε ταχύτερα προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία θα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και θα προσδώσει στην καθημερινότητά μας και στις επιχειρήσεις τις ανάλογες προεκτάσεις. Αν θέλουμε η ελληνική οικονομία να αποτελεί πρότυπο και ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ε.Ε., θα πρέπει να προσθέσουμε τον όρο «ψηφιακή» δίπλα στη λέξη «ελληνική».

Εάν στην 1η Βιομηχανική Επανάσταση μπήκε στη ζωή των ανθρώπων η χρήση του ατμού, στη 2η ο ηλεκτρισμός και η μαζική παραγωγή και στην 3η η πληροφορική και η αυτοματοποίηση, στην 4η είναι δεδομένο ότι έχει έρθει η ώρα της ψηφιακής τεχνολογίας. Το ταίριασμα δύο κόσμων, του φυσικού και του ψηφιακού, είναι δεδομένο και δικαιωματικά θα συμβεί.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό; Γιατί η οικονομία, ο ανταγωνισμός και η παραγωγικότητα τόσο των εταιριών όσο και των χωρών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ενσωμάτωση της ψηφιακής επανάστασης και όσων απορρέουν από αυτή. Εδώ και μερικά χρόνια έχει δημιουργηθεί προβληματισμός για το πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε τον ψηφιακό κόσμο στις πλευρές της καθημερινότητας. Εκπαίδευση, ιατρική, βιομηχανία και άλλοι τομείς από την πλευρά τους και με βάση τις ιδιαιτερότητές τους αναπτύσσουν προβληματισμούς και εκφράζουν τις απόψεις τους προκειμένου αυτή η διαδικασία να γίνει ταχύτερα και με τον πιο άρτιο τρόπο.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021. Στόχος είναι τα έργα του κλάδου των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών, που συνδιαμορφώνονται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να καλύπτουν τις ανάγκες που περιγράφονται από την εθνική ψηφιακή στρατηγική, ώστε αυτή να εφαρμόζεται με τρόπο συνεκτικό και ενιαίο. Οι αλλαγές που συντελούνται συμβάλλουν στο να δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες για την επιχειρηματική καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας

Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει εντάξει στη λειτουργία της την υψηλή τεχνολογία ούτε παρέχει σχετικές υπηρεσίες. Τα οφέλη όμως που δυνητικά μπορούν να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις από την ψηφιοποίηση της λειτουργίας τους και κατ’ επέκταση της οικονομίας αφορούν όλους τους κλάδους της οικονομίας μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν όπως είναι:

  • · Η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές και η αύξηση του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνονται.
    · Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της αύξησης της παραγωγικότητας.
    · Η διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν. 
    · Η αναγνώριση των ευκαιριών που εμφανίζονται σε μια ανοιχτή και δικτυωμένη αγορά.
    · Η δημιουργία των προϋποθέσεων γρήγορης υιοθέτησης της καινοτομίας σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών τους. Η μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων επαγγελματιών από το παραδοσιακό σε ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας που αξιοποιεί και ενσωματώνει τις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) απαιτεί με τη σειρά της την ύπαρξη στη χώρα ενός ισχυρού, καινοτόμου και ανταγωνιστικού κλάδου ΤΠΕ.

Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των ΜμΕ

Οι ΜμΕ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η χρήση και η διάδοση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές συγκρινόμενες με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως προς τον βαθμό ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία του 2016, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 24η θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε.

Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση (27η). Δυστυχώς η επένδυση και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών γίνονται με απελπιστικά αργούς ρυθμούς και δεν πραγματοποιούνται τα βήματα που θα μας επιτρέψουν να δούμε το μέλλον σήμερα.

Βέβαια έχουν γίνει και θετικά βήματα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για την ψηφιακή αγορά Άντρους Άνσιπ: «Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην ψηφιακή αγορά, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα», ενώ υπενθύμισε ότι, αν και παραμένουμε σε ιδιαίτερα χαμηλή θέση, καταφέραμε να σημειώσουμε αξιόλογη πρόοδο, καθώς είχαμε άνοδο 8,6%, την πέμπτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών.

Αξιοποίηση της καινοτομίας ΤΠΕ στους τομείς προτεραιότητας της οικονομίας

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021: «Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ψηφιακή οικονομία ως την οικονομία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το διαδίκτυο, οι υπηρεσίες ΤΠΕ από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις (business to business, Β2Β) έχουν τουλάχιστον δεκαπλάσια αξία από τις υπηρεσίες από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (business to consumer, Β2C), ενώ τα τρία τέταρτα της αξίας της ψηφιακής οικονομίας προέρχονται από και διοχετεύονται σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας και όχι σε εταιρίες του διαδικτύου».

Η άρση των αποκλεισμών και η διευκόλυνση της διείσδυσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Πολιτείας, η οποία σχεδιάζει και επενδύει προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά για να γίνει αυτό πραγματικότητα θα πρέπει να καταπολεμηθεί το ψηφιακό χάσμα και η χρήση του διαδικτύου να πραγματοποιείται ανεξαιρέτως από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος η διαδικασία της ψηφιακής ανάπτυξης και η διαμόρφωση της ψηφιακής οικονομίας να αφήσουν πίσω πληθυσμιακές ομάδες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ομάδες πολιτών δύο ταχυτήτων. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, χρειάζονται σε όλη τη διαδρομή να υπάρχουν υποστηρικτικά μέτρα και δράσεις για να αρθούν οι υφιστάμενοι αποκλεισμοί.

Η ψηφιακή οικονομία είναι το όχημα με το οποίο θα πορευτούμε όλοι προς το μέλλον, επιχειρήσεις, πολίτες και χώρες. Οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης που διαμορφώνει και οι νέοι δρόμοι για αναξιοποίητες αγορές συνιστούν μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να μας προσπεράσει. Αν δεν την αξιοποιήσουμε τώρα, το χάσμα μεταξύ της χώρας με τις άλλες αλλά και μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες του εξωτερικού θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό, που η απόσταση δεν θα μπορεί να διανυθεί. Η αντίσταση στην αλλαγή δεν θα έχει όφελος για κανέναν.

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος-«Στέντορας»


 

Πηγή: ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ

 

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr