rejoin eyshmaΟ Σύλλογος Εθελοντών «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ» αναπτύσσει συνεχώς πολύπλευρες βιωματικές εθελοντικές δράσεις θέλοντας να αναδείξει & να μυήσει τα παιδιά σε Αξιακές πράξεις που προασπίζουν τη Ζωή, τον Άνθρωπο & το Περιβάλλον, σε αυτές τις δράσεις έχουμε εντάξει και την εθελοντική δράση της «ευαισθητοποιημένης ανακύκλωσης» προασπίζοντας βιωματικά το περιβάλλον, στηρίζοντας ταυτόχρονα ΑμεΑ, με τεράστια επιτυχία & αποδοχή από τους μαθητές δεκάδων σχολείων που συμμετέχουν.

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, επιθυμούμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω, αυτή την εθελοντική μας δράση, κάνοντας την παρεμβατικότερη , προτείνοντας:

  •  Το σημείο  που θα  τοποθετηθεί ο κάδος της ευαισθητοποιημένης ανακύκλωσης  να το ονομάσουμε «ΕΥ.ΣΗΜ.Α.»  από την ακροστιχίδα  της φράσης «ευαισθητοποιημένο σημείο αναφοράς».
  • Στο (σημείο) «ΕΥ.ΣΗΜ.Α.»  προτείνουμε να υπάρχει ένας πινάκας ανακοινώσεων όπου (εκεί) θα αναρτούνται οι ευαισθητοποιημένες περιβαντολογικές και οι φιλανθρωπιστικές  δράσεις του σχολείου, περιβαλλοντολογικοί κανόνες , σχετικές εικαστικές δημιουργίες, και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης μεταξύ αυτων και αυτός  της «ευαισθητοποιημένης ανακύκλωσης» (αυτής με τα πλαστικά καπάκια).
  • Στο (σημείο)  «ΕΥ.ΣΗΜ.Α.» επίσης,  θα αναρτώνται  από τους μαθητές ευαισθητοποιημένες αναφορές, προτάσεις & ιδέες, σε ευρύτερο ή τοπικό επίπεδο  για το περιβάλλον, τον άνθρωπο, τον εθελοντισμό & την αλληλεγγύη.

Στη συνέχεια, ομάδα εκπαιδευτικών & μαθητών από κάθε σχολείο θα επιλέγει από 1 έως 3 καλλίτερες προτάσεις - ιδέες , στη συνέχεια  ομάδες μαθητών  θα τις επεξεργαστούν έως 30 Απριλίου. Το 1ο δεκαήμερο του Μαΐου 2017 οι υπεύθυνοι εθελοντές  Της ΔΡΑΣΗΣ  το « ΕΥ.ΣΗΜ.Α της ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» του Σ. Ε. ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ  θα συγκεντρώσουν όλες τις προτάσεις & τις ιδέες από όλα τα σχολεία, μέσα σε φακέλους.
Οι 5 πιο καινοτόμες , ουσιαστικές & ολοκληρωμένες αναφορές, προτάσεις & ιδέες θα επιλεγούν από επιτροπή ειδικών επιστημόνων,  θα παρουσιαστούν στο κοινό & θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση (τέλος Μαΐου). Ενώ, θα προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, στους δήμους & στις περιφέρειες για  μελλοντική τους εφαρμογή. Όλες δε, οι προτάσεις & οι ιδέες των σχολείων  θα επαινεθούν & θα δημοσιοποιηθούν με σαφή αναφορά των σχολείων και των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτές.


Αναφορικά, με το κομμάτι της βιωματικής εθελοντικής δράσης της «ευαισθητοποιημένης ανακύκλωσης» (με τα πλαστικά καπάκια) συνεχίζεται ορίζοντας  από τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2016  2 βασικούς  κανόνες , (λαμβάνοντας υπ όψιν μας, πως όλα τα πράγματα στη ζωή για να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει να διέπονται από κανόνες, ακόμα & ο εθελοντισμός).

Οι κανόνες είναι :

  • Συγκεντρώνουμε ΑΥΣΤΗΡΑ  & ΜΟΝΟ  πλαστικά καπάκια  από  νερά, χυμούς, αναψυκτικά, γάλατα, (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ)* & από κολλύρια, σαμπουάν (Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ)*                                                                                                                           ΟΧΙ !!! ΟΧΙ !!! ΟΧΙ !!! : μεταλλικά,  κοκάλινα, βουτύρου διάφανα (πχ γιαουρτιών/ποτηριών), με αυτοκόλλητα  κτλ, ΟΧΙ από ορυκτέλαια, ΟΧΙ από απορρυπαντικά  & παρόμοια (στην περίπτωση έρχεται τέτοιο υλικό δεν θα παραλαμβάνεται  - ως ακατάλληλο υλικό).
    Αυτό γίνεται για την απρόσκοπτη πορεία της δράσης  & σαφώς,  για την αντικειμενικότερη & ορθότερη κατάταξη των σχολείων που συμμετέχουν για τους επαίνους & τα βραβεία που ακολουθήσουν  στη λήξη της  δράσης  τον Μάιο 2017.Το συγκεντρωθέν υλικό θα χαρακτηρίζεται  με  οπτικό έλεγχο κατά την παραλαβή  τους,  όπου  θα καταγράφεται ή όχι ή δεν θα παραλαμβάνεται καν  ως ακατάλληλο  υλικό ή προβληματικό για την πορεία της δράσης.
  • Η μεταφορά των πλαστικών καπακιών στα σημεία συγκέντρωσης της δράσης  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ στο εξής (μετά από επικοινωνία μαζί μας) να γίνεται  από γονείς  ή εκπαιδευτικούς εθελοντές- μαζί με παιδιά (κατά προτίμηση) έτσι που ο  χαρακτήρας της δράσης να γίνει βιωματικότερος, δείχνοντας  στα παιδιά μας  πως «οι αξίες του  εθελοντισμού  & της προσφοράς (όπως και κάθε άλλης) απαιτούν  μικρές ή μεγαλύτερες θυσίες &  χρόνο για να γίνουν ουσιαστικότερες  & μεταδοτικότερες προσφέροντας σε μας χαρά  & ψυχική ανάταση».

 Πάρα ταύτα επειδή γνωρίζουμε, πως πιθανόν θα προκύψουν κάποιες δυσκολίες στο σημείο αυτό οι  υπεύθυνοι εθελοντες της δράσης  θα είναι στη διάθεσή σας. 

Ο Συλ Εθελ.  ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ  έχει ήδη προγραμματίσει την παραλαβή των πλαστικών καπακιών να γίνεται το Α 15θήμερο  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ*, όμως μόνο η ποσότητα των πλαστικών καπακιών που  μεταφέρονται  ή αποστέλλονται  με ευθύνη του σχολείου ή των εκπαιδευτικών ή των συλλόγων γονέων  θα καταγράφετε & θα δίνεται  βεβαίωση παραλαβής 

Σε κάθε  περίπτωση επικοινωνήστε με τους εθελοντές της δράσης  για περαιτέρω σχετική ενημέρωση.

Στη λήξη της δράσης (τον Μάιο 2017) σε μία βιωματική  εκδήλωση θα βραβευτούν τα 5 σχολεία που πρωταγωνίστησαν  στη δράση της ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & μαθητές τους θα δώσουν ιατρικά βοηθήματα σε ΑμεΑ μέσω της επιτροπής ειδικών θα βραβεύσει τις 3 καλύτερες & πιο ολοκληρωμένες  προτάσεις από το ΕΥ.ΣΗΜ.Α  ενώ  θα προβληθούν όλες οι προτάσεις & οι ιδέες στο κοινό (που θα συγκεντρωθούν ) και θα  αφορούν τον ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ,  προωθώντας τες  ταυτόχρονα   στους αρμόδιους φορείς & υπηρεσίες ίσως για μελλοντική τους εφαρμογή στο μέλλον.

Σχολεία που επιθυμούν θα παρουσιάσουν ευχαρίστα σχετικά ψυχαγωγικά δρώμενα και σχετικές εικαστικές δημιουργίες για …καλό σκοπό. Θα επιλεγεί δε από ειδικούς το καλύτερο δρώμενο & καλλίτερο εικαστικό , πρόταση μας τα εικαστικά έργα να  εκπλειστηριαστούν  από ειδική επιτροπή προκειμένου να βοηθηθούν ιδρύματα  φιλοξενίας, απόρων & ΑμεΑ (που θα επιλεγούν από κοινού, βάση αναγκών τους )

Έπαινοι  & βεβαιώσεις  συμμετοχής θα δωθούν σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις « ΕΥ.ΣΗΜ.Α & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για το περιβάλλον, την διαφορετικότητα, τον άνθρωπο & την αλληλεγγύη.
Το «ΕΥ.ΣΗΜ.Α της ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»  είναι  2 διαφορετικές  & ταυτόχρονα κοινές εθελοντικές δράσεις, με αξιακούς σκοπούς & στόχους. Μπορούν να συμμετέχουν όλα τα σχολεία ολων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα. Κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει μια από τις δύο δράσεις ή και τις δυο μαζί.

Γι' αυτή την πολύπλευρη εθελοντική μας προσπάθεια δημιουργήσουμε μια ειδική διαδικτυακή σελίδα με τίτλο proaspizwefsima.blogspot.com – ΕΥ.ΣΗΜ.Α. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣενημερώνοντας  το ευαισθητοποιημένο κοινό, για  τους  κανόνες, την οργάνωση  & την πορεία της. Εκεί θα αναρτώνται  & θα προβάλλονται, οι προτάσεις, οι ιδέες & οι δράσεις όλων των σχολείων (με κείμενα, φωτογραφικό υλικό κ.α ) που θα συμμετέχουν και στόχο θα έχουν να ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΝ τον άνθρωπο  & το περιβάλλον. Τέλος, εκεί θα αναρτώνται και οι τελετές λήξης ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις ή ό,τι σχετικό. 

Στη εθελοντική δράση συμμετέχουν ήδη σχολεία από όλη την Ελλάδα

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για περισσότερη ενημέρωση, για να στηρίξετε & για να συμμετέχετε κι εσείς στην κοινή, πολύπλευρη βιωματική & εθελοντική μας προσπάθεια για το περιβάλλον & τον άνθρωπο.

Πηγή: Δελτίο Τύπου

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr