rejoin ebea logoΔωρεάν συμβουλευτική σε 180 επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) ενεργώντας ως Δικαιούχος της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Π.Ε.Π Αττικής" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με τίτλο "Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο Δ. Αθηναίων", προσκαλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για δωρεάν παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής.

Το πλαίσιο του έργου:
Το έργο αφορά στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνταιστα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, μέσω παροχής εξειδικευμένης συμβουλευτικής και της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω συγκεκριμένων εξειδικευμένων εργαλείων, θα παρασχεθούν σε εκατόν ογδόντα (180) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δ. Αθηναίων. Στη συνέχεια σε πενήντα (50) από αυτές τις επιχειρήσεις, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες που συνθέτουν τη λειτουργία τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση συνεργασιών και συνεργειών μέσω της ανάπτυξης και υποστήριξης δύο (2) συνεργατικών σχηματισμών, στους οποίους θα συμμετέχουν 20 επιλεγμένες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στην πράξη, με στόχο την παραγωγή δύο (2) σχεδίων δράσης που αναλύουν την υλοποίηση των αντίστοιχων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Περιεχόμενο προσφερόμενων υπηρεσιών
Το Ε.Β.Ε.Α. στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο Δ. Αθηναίων», θα προσφέρει,κατόπιν διάγνωσης των αναγκών κάθε επιχείρησης, δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη μέσω Μητρώου εξειδικευμένων Συμβούλων με συναντήσεις (facetoface) και εξ' αποστάσεως (distance) σε 180 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Ενδεικτικά οι θεματικές κατηγορίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν:

 • Αναδιοργάνωση, δηλαδή επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν αλλαγές στα κρίσιμα σημεία που καθορίζουν την απόδοση της επιχείρησης, όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ταχύτητα.
 • Χρηματοοικονομικά Θέματα (π.χ. χρηματοοικονομική ανάλυση-εντοπισμός αδυναμιών, σχεδιασμός businessplan και marketing plan, προβλήματα ρευστότητας, ταμειακός προγραμματισμός–cashflow, βελτίωση όρων δανεισμού, ενημέρωση για χρηματοδοτούμενα προγράμματα, φορολογικά θέματα).
 • Εξοικονόμηση πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ενίσχυση εξωστρέφειας (π.χ. τεχνικές ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας-εξαγωγικό μάρκετινγκ, δικτύωση επιχείρησης, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων)
 • Προβολή-προώθηση προϊόντων/υπηρεσιώνπου αφορά:

α) σε ανάλυση τακτικών marketing που θα έχουν ως στόχο να τονώσουν τη ζήτηση προϊόντων/υπηρεσιών,
β) ανάλυση της αγοράς & του ανταγωνισμού με σημείο αναφοράς την ίδια τηνεπιχείρηση-externalanalysis,
γ) ανάλυση του προϊόντος/της υπηρεσίας, του σημείου πώλησης & πώς εκλαμβάνει ο πελάτης το προσφερόμενο προϊόν/υπηρεσία-Internalanalysis,
δ) υποστηρικτικές προτάσεις προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών)

 • Ορθή διαχείριση περιβάλλοντος, (π.χ. διαχείριση ατμοσφαιρικών εκπομπών, διαχείριση υδατικών αποβλήτων, διασφάλιση ορθής και λελογισμένης χρήσης φυσικών πόρων, διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, νομοθεσία).

Όροι συμμετοχής:
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν όσες επιχειρήσεις πληρούν όλους τους κάτωθι όρους:

 • Λειτουργούν νόμιμα με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ. Επ.)
 • δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστονέναν από τους ΚΑΔ που επισυνάπτονται εδώ
 • δραστηριοποιούνται εντός των ορίων τουΔήμου Αθηναίων
 • είναι Μικρομεσαίες σύμφωνα με τοΠαράρτημα Ιτου Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 που επισυνάπτεται εδώ 
 • δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή οι δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 15/05/2015 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Α.

Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των επιχειρήσεων θα ξεκινήσει άμεσα καθώς οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Πληροφορίες:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7
Πόλη: Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3382467
Sitewww.acci.gr
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr