Rejoin.gr - Ιατρικές Υπηρεσίες Κατάλογος - Ψυχολογική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

agkaliazo logo rejoinΟ σύλλογος – Ιστορικό

Ο Όμιλος Εθελοντώνκατά του Καρκίνου – ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ιδρύθηκε το 1976 με σκοπό τότε την ηθική και οικονομική στήριξη των απόρων ασθενών με καρκίνο που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ».

Εξελικτικά έγινε ένας οργανωμένος εθελοντικός φορέας με 1200 μέλη και 160 εκπαιδευμένους εθελοντές. Αποτελεί αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και έχει πιστοποιηθεί στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Ο Όμιλος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εθελόντριες και εθελοντές.
Η Επιστημονική του Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους και έμπειρους επιστήμονες του αντικαρκινικού χώρου, όλων των ειδικοτήτων, και έχει την ευθύνη του επιστημονικού  έργου του Αγκαλιάζω..

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκτός από τους εθελοντές έχει οργανωμένη Γραμματεία και Κοινωνική και Ψυχολογική Υπηρεσία, καθώς και σταθερή εξωτερική συνεργασία με Ογκολογική Νοσηλεύτρια για τις ανάγκες των ειδικών προγραμμάτων.
Με το έργο του, προσπαθεί να καλύψει σφαιρικά, σύμφωνα με τις Διεθνείς Αρχές του Εθελοντισμού, το κεφάλαιο «καρκίνος».
Οι τομείς δράσης του Ομίλου είναι:

Α) Ενημέρωση – Έγκαιρη Διάγνωση

Βασικός στόχος του ΟΕΚΚ-ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ήταν ανέκαθεν η Ενημέρωση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
Σήμερα η πληροφόρηση και η κινητοποίηση του πληθυσμού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση υλοποιείται μέσω οργανωμένων προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων οργανώνονται ομιλίες, καμπάνιες, ημερίδες και εκστρατείες ενημέρωσης, με θέματα που αφορούν στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου. Για την περιφέρεια οργανώνονται εξορμήσεις με κλιμάκια πολλών ιατρικών ειδικοτήτων για screening πληθυσμού σε συνεργασία με δημοτικές αρχές, δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας..

Β) Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ασθενών με Καρκίνο και των Οικογενειών τους

Ο καρκίνος αποτελεί μία πολυπαραγοντική νόσο και οι επιπτώσεις της πλήττουν τον ασθενή και την οικογένειά του σε όλα τα επίπεδα ζωής τους. Είναι μία ασθένεια που αποσταθεροποιεί όχι μόνο τον ασθενή αλλά και ολόκληρο το οικογενειακό του σύστημα από την ώρα της διάγνωσης, κατά τη διάρκεια της θεραπείας μέχρι την αποκατάσταση ή τον θάνατο.
Οι ειδικοί επιστήμονες βοηθούν το άτομο να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα, να εκφράσει και να μοιραστεί τα συναισθήματά του και να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του με αποτέλεσμα να βελτιώσει τη ποιότητά της και να φτάσει στο ανώτερο δυνατό σημείο αποκατάστασης και επανένταξης.

Επιπλέον η Κοινωνική Υπηρεσία του Αγκαλιάζω ενημερώνει τους ασθενείς και τους οικείους του για διάφορα θέματα κοινωνικής προστασίας, δικαιωμάτων των ασθενών κ.ά, και μεταφέρει αιτήματα τους για δυσλειτουργίες του συστήματος Υγείας στην Επιτροπή Συνηγορίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών για την επίλυση τους.

Γ) Ενδονοσοκομειακά Προγράμματα

Οι εθελοντές του Αγκαλιάζω συμπαρίστανται στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους  στο Νοσοκομείο Μεταξά κατά την ώρα της αναμονής για την χημικοθεραπεία με την ομάδα Κλινικής μιας Ημέρας, την ώρα της αναμονής για την ακτινοθεραπεία με την ομάδα Ακτινοθεραπευτικής και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους με την ομάδα Δανειστικής Βιβλιοθήκης για τους νοσηλευόμενους και τους συνοδούς τους..

Δ) Εκπαίδευση Εθελοντριών – Εθελοντών

Ο ΟΕΚΚ-ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των εθελοντών υλοποιείται με την ευθύνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚΚ-ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ και σε συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες υγείας στον χώρο του καρκίνου.

Η εποπτεία των εθελοντών συνεχίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ΄όλη την διάρκεια της δράσης τους.

Ε) Πρόγραμμα Συνηγορίας – Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών

Σε Ευρωπαϊκό αλλά και Διεθνές επίπεδο έχει σταδιακά δημιουργηθεί ένα κίνημα ασθενών με καρκίνο για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
Από το 2007 δημιουργήθηκε στον Όμιλο αντίστοιχη ομάδα για δικαιώματα που αφορούν στην έγκαιρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλο τον πληθυσμό, στην πληροφόρηση για την ασθένεια και τις για τις θεραπευτικές επιλογές και την συμμετοχή του ασθενή στις αποφάσεις που τον αφορούν. Επί πλέον γίνεται μεγάλη προσπάθεια να συμμετέχουν οι φορείς των ασθενών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και  στην χάραξη πολιτικών για τον καρκίνο.

ΣΤ) Διεύρυνση του Ομίλου με σκοπό την εφαρμογή των προγραμμάτων του στην περιφέρεια

  • Από το 2001 λειτουργεί το Παράρτημα του Ομίλου στον Ν. Αχαΐας με έδρα την Πάτρα (Πατρέως 8-10, Πάτρα – Τηλ. 2610-226122).
    Το Παράρτημα διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή και διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή, Κοινωνική Λειτουργό και Γραμματέα.
  • Από τον Ιούνιο του 2007 λειτουργεί Παράρτημα του Ομίλου στην Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο (Παπαλεξάνδρου 16, Ηράκλειο – Τηλ. 2810-288319).
    Το Παράρτημα διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή και διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή.

Ζ) ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

  1. Το 1989 βοήθησε στην ίδρυση τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λαρυγγεκτομηθέντων  (ΠΑΝΣΥΛΑ) με έδρα τα γραφεία του Αγκαλιάζω στον Πειραιά. Το Αγκαλιάζω φιλοξενεί από την ίδρυση του τον ΠΑΝΣΥΛΑ και μέχρι σήμερα  τον στηρίζει  οικονομικά. Στον ΠΑΝΣΥΛΑ λειτουργούν και παρέχονται δωρεάν οργανωμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους και αποκατάστασης φωνής μετά από λαρυγγεκτομή.
  2. Το 1988 βοήθησε στην ίδρυση και στήριξε οικονομικά και ηθικά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», έως τον Δεκέμβριο του 2005, που ο Σύλλογος έγινε οικονομικά αυτάρκης και νομικά ανεξάρτητος.

Όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου.

Παπαλεξάνδρου 16, 71202 Ηράκλειο – Τηλ./Φαξ 2810-288 319

Το Παράρτημα του Ομίλου στον Ν. Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μετά από την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 : «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή Των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το 2006.

Τίτλος του σχεδίου ήταν «Προώθηση ενημερωτικών δράσεων σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου στο Δήμο Ηρακλείου» ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2007, με σκοπό την εφαρμογή των προγραμμάτων του Ομίλου στη Περιφέρεια.

Στόχος του παραρτήματος είναι η προώθηση δράσεων αγωγής υγείας και ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, επικεντρωμένων σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και άτομα με ελλιπή πρόσβαση σε πληροφόρηση για θέματα υγείας και την ενδυνάμωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ του Αγκαλιά-ΖΩ και των τοπικών φορέων.

Οι δράσεις σκοπό έχουν να ενισχύσουν τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που ήδη αναπτύσσει ο Αγκαλιά-ΖΩ- Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής και τις δυνάμεις του παραρτήματος

Στις επικείμενες δράσεις προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση των Εθελοντών/Εθελοντριών που θα στελεχώσουν τα προγράμματα που θα επιλεχθούν.

Προγραμματίζονται εκδηλώσεις που θα στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού για την φιλοσοφία και το έργο του Ομίλου με στόχο την διεύρυνση του δυναμικού του και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του Ηράκλειου για τα θέματα που αφορούν τον καρκίνο και την απομυθοποίηση του.

Το Παράρτημα του Ομίλου λειτουργεί ενώ παράλληλα διαθέτει Κοινωνική Λειτουργό με εποπτικό και συντονιστικό ρόλο στις δράσεις του.

Πρόεδρος: κα. Χρυσούλα Αντωνογιαννάκη
Αντιπρόεδρος: κα. Μαρία Φραγκιαδάκη
Ταμίας: κα. Μαρία Γιγουρτσή
Γεν. Γραμματέας: κα. Παρασκευή Γοργοραπτάκη
Ειδ. Γραμματέας: κα. Μαρία Τόπι
Μέλος: κα. Ηρώ Δασκαλάκη
Κοινωνική Λειτουργός: Τσιτλακίδου Μαρία
contentmap_plugin

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Κατηγορία
Κείμενο
Από
Μέχρι