Rejoin.gr - Εκπαίδευση Άρθρα

Τα τμήματα ελληνικών σχολών που είναι περιζήτητα με πολλαπλές διεξόδους!

ekpa 3

Διπλές ή και πολλαπλές επαγγελματικές διεξόδους παρέχουν πάρα πολλά πανεπιστημιακά τμήματα στους πτυχιούχους τους, αλλά οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν γνωρίζουν τους δρόμους που τους ανοίγονται εάν επιλέξουν αυτά τα τμήματα για να σπουδάσουν.

Και όμως πρόκειται για τμήματα που έχουν χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής από άλλα αντίστοιχα, αλλά που παρέχουν στους αποφοίτους ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Μια τέτοια ιδιαίτερη αλλά και ελκυστική για πολλούς υποψηφίους κατηγορία «κρυφών» τμημάτων αποτελούν τμήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας στους αποφοίτους τους, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να τα δηλώσουν και από διαφορετικά πεδία εκτός του 5ου, χωρίς μάλιστα να έχουν επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ανάμεσά τους είναι τμήματα όπως τα Βαλκανικών Σπουδών, Πληροφορικής, Μηχανικών Οικονομίας, Μαθηματικών, Δημόσιας Διοίκησης κ.ά., τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και σε οικονομικά επαγγέλματα, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου γνωστό στους υποψήφιους. Το εντυπωσιακό είναι πως οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν ακόμη και σήμερα ζήτηση από την αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα το «Eθνος-Παιδεία» παρουσιάζει τα τμήματα αυτά σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Κότιο, σύμβουλο σταδιοδρομίας EMPLOY. Τα τμήματα αυτά είναι:

Πολλά πανεπιστημιακά τμήματα παρέχουν διπλές ή και πολλαπλές επαγγελματικές διεξόδους στους πτυχιούχους τους.

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ο & 5ο πεδίο)

Το τμήμα έχει ως κύρια αποστολή τη γνώση και την επιστημονική έρευνα των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που σχετίζονται με τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών αλλά και την προαγωγή των διαπολιτισμικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αυτές. Οι απόφοιτοι του τμήματος του ΠΑΜΑΚ, εφόσον επιλέξουν την κατεύθυνση Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι, καθώς έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σημαντική η εκμάθηση σε πολύ καλό επίπεδο μίας εκ της ρωσικής ή τουρκικής γλώσσας.

Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής:

Α) Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών.
Β) Καλή γνώση της ρωσικής ή της τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας ακόμα βαλκανικής ή σλαβικής ή ανατολικής γλώσσας.
Σχολές που προσφέρουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους
Γ) Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και των σύγχρονων οικονομικοκοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Δ) Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας.
Ε) Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέματα που αφορούν την ανάλυση του σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Τμήμα Μαθηματικών Αιγαίου – Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (2ο πεδίο)

Το τμήμα μετονομάστηκε μετά το σχέδιο Αθηνά και ουσιαστικά μετατράπηκε σε εισαγωγική κατεύθυνση του τμήματος Μαθηματικών. Παρ” όλα αυτά οι φοιτητές του καταρτίζονται επιστημονικά στην επιστήμη της στατιστικής και δεν αποκτούν τα δικαιώματα του μαθηματικού αλλά του οικονομολόγου, καθώς εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Ο σκοπός της εισαγωγικής κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Βασική επιδίωξη της εισαγωγικής κατεύθυνσης είναι ο τυπικός απόφοιτός του να συνδυάζει υψηλές ικανότητες στελέχους επιχείρησης και θετικού επιστήμονα. Για τον λόγο αυτό, η εισαγωγική κατεύθυνση είναι ανταγωνιστική και απαιτητική και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους.

Τμήμα Στατιστικής – Οικονομικό Παν. Αθήνας (2ο πεδίο) – Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά (2ο & 5ο πεδίο)

Ο σκοπός των τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά προγράμματα, να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους, να μελετήσουν τον τρόπο κατανομής περιορισμένων πόρων στο πέρασμα του χρόνου και να αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα. Δίνουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου στους αποφοίτους τους. Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Επίσης οι πτυχιούχοι εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις, για να απασχοληθούν ως στατιστικοί ή αναλυτές σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα 16 κ.λπ.) ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου – Χίος (4ο πεδίο)

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Μηχανική εγγράφονται στο ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος), αποκτώντας το δικαίωμα να εργάζονται ως οικονομολόγοι. Δεν έχουν τα δικαιώματα των μηχανικών, όπως οι υπόλοιπες κατηγορίες μηχανικών, αλλά οικονομολόγου, με εξειδικευμένες γνώσεις στη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση έργων και την εκπόνηση οικονομικών μελετών. Στη σημερινή οικονομία, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η λειτουργία των υλικών και άυλων προϊόντων και συστημάτων απαιτεί μια ριζικά νέα αντίληψη για πλευρές της επιστήμης του μηχανικού. Ο μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης εκπαιδεύεται και αποκτά τον απαραίτητο συνδυασμό τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων, ώστε να υλοποιεί και να συντονίζει επιτυχώς το σύνολο ενός πολύπλευρου συστήματος, έργου, προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ο ΜΟΔ αποκτά από τα πρώτα κιόλας χρόνια των σπουδών του εκείνες τις διεπιστημονικές δεξιότητες, ώστε αφενός να κατανοεί την τεχνολογία ως μηχανικός και αφετέρου να είναι καλύτερα προετοιμασμένος στο να διαχειριστεί την τεχνολογία σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Τμήμα Δημ. Διοίκησης Αθήνας – Πάντειο (1ο & 5ο πεδίο)

Ο σκοπός και το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμβάθυνσης όλων των κεντρικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (γενική, περιφερειακή, κοινωνική διοίκηση κ.ά.) και στον εφοδιασμό των φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του δημόσιου τομέα. Ο απόφοιτος έχει δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου.

Τα τμήματα Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης & Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πληροφορικής ΟΠΑ (2ο & 4ο πεδίο)
Πληροφορικής Πειραιά (2ο & 4ο πεδίο)
Πληροφορικής Μακεδ. (2ο & 4ο πεδίο)

Τα τμήματα παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο ευρύ πεδίο της Πληροφορικής, ενώ παράλληλα οι φοιτητές τους παρακολουθούν μαθήματα οικονομικής επιστήμης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, εκτός από την επαγγελματική ενασχόλησή τους με την Πληροφορική, να εγγράφονται στο ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος), αποκτώντας διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Βασικό αντικείμενο των τμημάτων είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών αλλά και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, στη Διοικητική Επιστήμη και την Επιχειρησιακή Ερευνα. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων Πληροφορικής, το πρόγραμμα παρέχει ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων και τα Δίκτυα Υπολογιστών. Περιλαμβάνει επίσης προχωρημένα διεπιστημονικά μαθήματα επιλογής που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές Επιστήμες.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (4ο & 5ο πεδίο)

Τμήμα Βιομ. Διοίκησης και Τεχ/γίας – Παν. Πειραιά (4ο & 5ο πεδίο)

Οι απόφοιτοί τους, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής στο ΟΕΕ (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος), αποκτούν χρήσιμες γνώσεις για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών, για το μάρκετινγκ και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Σκοπός των τμημάτων είναι η δημιουργία στελεχών που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνολογίες και Πληροφορική με τη στρατηγική, τη διοίκηση και την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά & Παντείου (1ο πεδίο)

Η μελέτη επιμέρους πεδίων όπως είναι οι Διεθνείς Σχέσεις, η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, η Διπλωματία και το Διεθνές Δίκαιο-Εμπόριο, ενώ παράλληλα η εξερεύνηση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών μετασχηματισμών που επιτελούνται στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς είναι το άλλο βασικό μέλημα της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών. Σκοπός των τμημάτων είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκώς τεκμηριωμένες γνώσεις για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις, γνώσεις τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά σε πολιτικό, επιχειρηματικό και οικονομικό επίπεδο έπειτα από την αποφοίτησή τους.

Παράλληλα, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου.

Πηγή: ethnos.gr

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr