rejoin ewar

Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια με την οποία καλούνται να λειτουργήσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες έχει γίνει πλέον καθημερινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα που είχε πραγματοποιήσει η εταιρία Deloitte το 83% των ερωτηθέντων από την ελληνική αγορά χαρακτήρισε «εξαιρετικά υψηλά» τα επίπεδα της οικονομικής αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά και η χώρα. Σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον, με την οικονομική κρίση και τα μέτρα να έχουν γονατίσει χιλιάδες επιχειρήσεις, έρχεται να δώσει απάντηση το Early Warning Europe.

Πάρα πολλές ΜμΕ, έπειτα από μία δεκαετία κρίσης και πολύχρονης ύφεσης, χρειάζονται μέτρα στήριξης, χρειάζονται ειδικούς που θα τις κατευθύνουν και θα τις βοηθήσουν να οργανωθούν, να τους εξηγήσουν πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο δυνατό τις νέες τεχνολογίες και να πουλήσουν με τον καταλληλότερο τρόπο το παραγόμενο προϊόν τους.

Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει το Early Warning Europe. Το πρόγραμμα Early Warning Europe, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME και υλοποιείται από 15 εταίρους προερχόμενους από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία), έρχεται να παράσχει στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές κινήσεις προκειμένου να ξεφύγουν από  τη δεινή θέση που είναι σήμερα και να ξεφύγουν μια και καλή από τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν.

Όλη η δράση του προγράμματος γίνεται πάνω σε δύο άξονες: σε πρώτη φάση στην αναγνώριση και στην επισήμανση του κινδύνου και στη συνέχεια στο κομμάτι της υποστήριξης. Δικηγόροι, φοροτεχνικοί, λογιστές, μέντορες κ.ά. καταξιωμένοι επαγγελματίες πηγαίνουν στην επιχείρηση, βλέπουν την πορεία της, αναγνωρίζουν πού πάσχει και στη συνέχεια προσφέρουν την αναγκαία υποστήριξη. H υποστήριξη έγκειται στην αξιολόγηση και στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων, στην παροχή πρόσθετης πληροφόρησης και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στην καθοδήγηση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι της τάξης των 15 ανθρωποωρών όσον αφορά το πρώτο στάδιο της διάγνωσης (αξιολόγηση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων) και της παροχής πρόσθετης πληροφόρησης με συνολική χρονική καθοδήγηση έως και 6 μήνες μέσω περιοδικών συναντήσεων.

Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σώσει επιχειρήσεις και να βάλει τέλος στα χιλιάδες λουκέτα που έχουν μπει. Τα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά οφέλη της διαδικασίας αυτής σχετίζονται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων σε κρίση και τη μείωση του αριθμού πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, την ομαλή κοινωνική επανένταξη όσων αποτυγχάνουν επιχειρηματικά, τη μείωση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης, την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων του επιχειρηματία και την απονομή ποιοτικότερης δικαιοσύνης.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα επιβλέπεται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ως εθνικό συντονιστή και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Το ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, αλλά και η Πολιτεία μέσα από ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαγνώσουν και να παρακολουθήσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο ώστε να μείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις και να δοθεί σε αυτούς που αποτυγχάνουν μία δεύτερη ευκαιρία, αναγνωρίζοντας ότι ο δρόμος της επιχειρηματικότητας μόνο στρωμένος με ροδοπέταλα δεν είναι.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο: «Το επιχειρείν είναι μία διαδικασία με δυναμική και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την επιτυχία ή την αποτυχία. Το σημαντικό είναι να αξιοποιούμε τις εμπειρίες μας, να μην αφήνουμε να φτάσει μία κατάσταση σε οριακό σημείο για να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα και βέβαια να μη διστάζουμε να ζητάμε τη γνώμη των ειδικών. Η έγκαιρη προειδοποίηση δεν είναι απαραίτητη όταν φτάσει μία επιχείρηση στο τέλος. Είναι καθοριστική όμως όταν εμφανιστούν σημάδια δυσκολιών. Τότε μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ενημερωθούν επιχειρηματίες και επαγγελματίες και ως επιμελητήριο έχουμε ήδη προχωρήσει σε πολλές εκδηλώσεις όπου φροντίζουμε να αναλύουμε στα μέλη μας τις ευεργετικές συνέπειες του προγράμματος».

Σε άρθρο του αντιπροέδρου της Επιτροπής Λογιστών του ΕΕΑ σχετικά με τις υποχρεώσεις, αλλά και τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα ο φοροτεχνικός κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου  γράφει τα παρακάτω: «Με την ένταξη για τη λήψη υποστήριξης θα υπογράφεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του φορέα προς τον οποίο υπέβαλε την αίτηση και της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βάση παρέχοντας το σύνολο της απαραίτητης πληροφόρησης που θα ζητηθεί στο πλαίσιο της δωρεάν υποστήριξης. Επίσης η επιχείρηση οφείλει, εφόσον της ζητηθεί, να συνεργαστεί και να συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση των υπηρεσιών και στις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν την εξωτερική αξιολόγηση του έργου.

»Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινά πιλοτικά σε τέσσερις ελληνικές περιφέρειες και το οποίο, εάν πετύχει, μπορεί να επεκταθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια, σκοπός του δε είναι εξειδικευμένοι σύμβουλοι (μέντορες) να μπορέσουν να παράσχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των επιχειρήσεων. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί ως οι άμεσοι σύμβουλοι των επιχειρήσεων θα έχουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην αρχή, αλλά και στο μέλλον, βοηθώντας στην εξυγίανση, αλλά και στην αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, προτείνοντάς τους να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Το όφελος δεν θα είναι μόνο γι’ αυτούς, αλλά γενικότερα για το κοινωνικό σύνολο και την εθνική οικονομία».

Αίτηση στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου, ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας), νομικής μορφής και αριθμού εργαζομένων με μόνη προϋπόθεση να λειτουργούν νόμιμα τουλάχιστον 3 έτη (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ). Οι μοναδικοί τύποι επιχειρήσεων που αποκλείονται από τη διαδικασία είναι αυτές που λειτουργούν με καθεστώς franchise. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του προγράμματος Early Warning Europe καλούνται κατ’ αρχάς να συμπληρώσουν αίτηση λήψης συμβουλευτικής υποστήριξης και να την αποστείλουν σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος – «Στέντορας»


Πηγή: ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr