rejoin plhr

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί σημαίνοντες και επιτυχημένοι άνθρωποι ανά τον κόσμο που κατέχουν πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών. Συγκεκριμένα, δεν θα υπήρχε ο κόσμος όπως τον ξέρουμε σήμερα εάν δεν είχαν λάμψει μερικές από αυτές τις διασημότητες, που διέπρεψαν στον κυβερνοχώρο. Ποιος δεν γνωρίζει άλλωστε τον Mark Zuckerberg, γνωστό και ως ιδρυτή του Facebook; Την Anita Borg, την πρώτη γυναίκα κάτοχο πτυχίου πληροφορικής και ιδρυτή του IWT. Τον κάτοχο διδακτορικού στην επιστήμη των υπολογιστών, γνωστό ως πατέρα της γλώσσας προγραμματισμού Java, James Gosling.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, υψηλή ζήτηση φαίνεται πως παρουσιάζει ο κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών για τους νέους, καθώς ένα πτυχίο πληροφορικής μεταφράζεται σε αξιοπρεπείς μισθούς, εξαιρετικές απολαβές και εύρος σε διάφορους τομείς απασχόλησης σε ολόκληρο τον κλάδο για τους ενδιαφερομένους.

Δεξιότητες

Η πρώτη σκέψη που περνά από το μυαλό ενός υποψηφίου είναι σίγουρα πως οι τεχνικές δεξιότητες είναι οι σημαντικότερες που θα χρειαστούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Στην πραγματικότητα οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές. Το παραπάνω ισχύει δίχως αμφιβολία, καθώς ο ενδιαφερόμενος θα έρθει σε θέση να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εργασία μέσα σε μια ομάδα, ώστε να επιτευχθεί η ευέλικτη διαχείριση του έργου. Μία εξαιρετική πρόταση αποτελεί η ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων μέσω διαγωνισμών. Τέτοιες συμμετοχές δύνανται να αναδείξουν τις ικανότητες των υποψηφίων, συνδυάζουν διασκέδαση και παράθεση εντυπωσιακού υλικού για το βιογραφικό τους. Κατά αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες εφοδιάζονται με εμπειρία και παρίστανται καλά προετοιμασμένοι στον μελλοντικό εργοδότη.

Τομείς εργασίας: 1. Σύμβουλος πληροφορικής

Ο σύμβουλος πληροφορικής, δουλεύοντας σε συνεργασία με τους πελάτες, τους συμβουλεύει για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής, ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη των επιχειρηματικών στόχων τους. Έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναν ευρύ ρόλο στον τομέα της πληροφορικής, αφού η δουλειά του είναι παρόμοια με εκείνη των αναλυτών, των σχεδιαστών συστημάτων και των προγραμματιστών εφαρμογών, οι οποίοι λειτουργούν βάσει των συμβούλων. Προτείνεται επίσης η εμπλοκή στις πωλήσεις για την πραγμάτωση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, τον εντοπισμό πιθανών πελατών και τη διατήρηση καλών επιχειρηματικών επαφών. Αξίζει να υπογραμμιστεί ο έντονος ανταγωνισμός που ανιχνεύεται σε αυτό τον κλάδο για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας που απαιτείται να κατέχει ο εργαζόμενος σε ένα εμπορικό περιβάλλον, η οποία θα βοηθήσει στην αύξηση των επαγγελματικών του προοπτικών.

  1. Σύμβουλος ασφαλείας

Μία επιλογή εργασίας αποτελεί ο σύμβουλος ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Η διατήρηση της ασφάλειας στον σύγχρονο κόσμο έχει γίνει όλο και πιο σημαντική, αφού η ενασχόληση σε αυτό τον κλάδο επικεντρώνεται στους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων, τις παραβιάσεις στην ασφάλεια, την αποκατάσταση των συστημάτων εξαιτίας παραβιάσεων. Ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να περιλαμβάνει ηθικό hacking, που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος σκόπιμα θα παραβιάσει το δίκτυο του εργοδότη για τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών. Εναλλακτικά ένας σύμβουλος ασφαλείας θα είχε τη δυνατότητα να εργαστεί ως αναλυτής εγκληματολογίας ή ερευνητής διαδικτύου για την καταπολέμηση του φαινομένου της αυξανόμενης εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

  1. Διαχειριστής συστημάτων πληροφόρησης

Η δουλειά ενός διαχειριστή πληροφοριακών συστημάτων συνιστά συνήθως μια εργασία πλήρους απασχόλησης, καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι υπεύθυνος για το σύνολο της συντήρησης των υποδομών ΤΠΕ εντός του οργανισμού με καθήκοντα που αφορούν στην επίβλεψη της εγκατάστασης του συστήματος. Καλείται να  εξασφαλίσει ότι τα εφεδρικά συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά δημιουργώντας ασφαλή πρόσβαση και παρέχοντας υποστήριξη στους χρήστες. Βέβαια απαιτείται κατανόηση των αρχών των επιχειρήσεων και της διαχείρισης, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην οργανωτική πολιτική σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και στρατηγικού σχεδιασμού.

  1. Διαχειριστής βάσης δεδομένων

Ένας διαχειριστής βάσης δεδομένων (DBA) είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την ασφάλεια. Ο ρόλος του τον ωθεί να συμμετέχει στη συντήρηση ή στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη συνέπεια στη διασφάλιση των δεδομένων, όπως επίσης την ασφάλεια και την εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Χωρίς αμφιβολία, απαιτείται επιπλέον να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν. Εκτός αυτών οι διαχειριστές έρχονται σε επαφή με προγραμματιστές, επιχειρησιακό και τεχνικό προσωπικό. Τέλος, παρέχουν εκπαίδευση, υποστήριξη και feedback στους χρήστες, καθώς συντάσσουν εκθέσεις και εγχειρίδια λειτουργίας.

  1. Τεχνικός συντάκτης

Χρήσιμος φαίνεται πως είναι ένας τεχνικός συντάκτης σε πολλές βιομηχανίες, καθώς είναι σε θέση να παρέχει περιγραφές ή οδηγίες για τη διευκόλυνση των καταναλωτών ως προς τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η ισχυρή τεχνική γνώση που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του με την επιστήμη των υπολογιστών θα είναι πολύ χρήσιμη σε αυτό τον τομέα, καθώς δύναται να γράφει εγχειρίδια για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Οι τεχνικοί συντάκτες εργάζονται για μια εκτεταμένη ποικιλία βιομηχανιών, οι οποίες ασχολούνται από τα οικονομικά μέχρι την πυρηνική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί πως η εμπειρία πάνω στον κλάδο είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση, αφού ένας πιθανός εργοδότης θα εκτιμήσει τις ισχυρές δεξιότητες γραφής και την ικανότητα μεταφοράς οδηγιών με σαφήνεια στις σχετικές γλώσσες.

  1. Αναλυτής συστημάτων

Ένας αναλυτής συστημάτων χρησιμοποιεί υπολογιστές και συναφή συστήματα για τον σχεδιασμό νέων λύσεων πληροφορικής, καθώς και την τροποποίηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων για την ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών, όλα με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και της παραγωγικότητας. Δίχως αμφιβολία, ο ρόλος αυτός απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας και σαφή γνώση των σημερινών επιχειρηματικών πρακτικών. Οι πελάτες μπορούν να είναι εσωτερικοί, π.χ. τμήματα εντός του ίδιου του οργανισμού, ή εξωτερικοί ανάλογα με τον εργοδότη.

  1. Προγραμματιστής παιχνιδιών

Ένας προγραμματιστής παιχνιδιών σχεδιάζει παιχνίδια για υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές χειρός. Ο ρόλος αυτός χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Πρώτον, ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τη δημιουργική του πλευρά μέσω του σχεδιασμού ενός παιχνιδιού, το οποίο παραπέμπει και σε ένα είδος τέχνης. Δεύτερον, υπάρχει και η πλευρά του προγραμματισμού, μέσω του οποίου πραγματώνεται η χρήση διαφόρων γλωσσών  προγραμματισμού. Για εκείνους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα μακροπρόθεσμα θα ήταν χρήσιμη η ενασχόλησή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για περαιτέρω τριβή με το αντικείμενο. Θα ήταν επίσης καλό να δημιουργήσουν ένα portfolio ή demo με δείγματα της δουλειάς τους, ώστε να τα παρουσιάσουν σε πιθανούς εργοδότες.

  1. Προγραμματιστής πολυμέσων

Οι προγραμματιστές πολυμέσων είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία προϊόντων πολυμέσων του υπολογιστή. Θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους, καθώς και τις τεχνικές τους δεξιότητες, καθώς στόχος τους αποτελεί η ανάπτυξη πολυμέσων. Καλούνται να συνεργαστούν με τον σχεδιαστή, ώστε να συζητήσουν πώς μπορεί το project να υλοποιηθεί από τεχνική άποψη, να γράψουν έναν κώδικα υπολογιστή και να τρέξουν τις δοκιμές του προϊόντος. Επιπρόσθετα οι προγραμματιστές πολυμέσων αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη ενός προϊόντος, όπως και την  ενημέρωση για τα νέα και τις εξελίξεις της βιομηχανίας, προκειμένου να προτείνουν και να εφαρμόσουν βελτιώσεις. Αξίζει να τονιστεί πως δύνανται να απασχοληθούν σε όλες τις πλατφόρμες (διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα). Ο ρόλος τους μπορεί να συμπληρωθεί με άλλους παρόμοιους, όπως την ανάπτυξη ιστού, τον προγραμματισμό παιχνιδιών, τον προγραμματισμό συστημάτων, ή ενδέχεται ακόμη και η συνεργασία τους με τους εκάστοτε επαγγελματίες για την επίτευξη αμοιβαίων στόχων.

Αν βέβαια προκύψει η αίσθηση πως καμία από τις παραπάνω ενασχολήσεις δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του εκάστοτε ενδιαφερομένου, υπάρχουν πάντα και άλλες επιλογές. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν εργασία σε άλλους τομείς της ανάπτυξης (όπως web, παιχνίδια, συστήματα, προϊόντα, προγράμματα και λογισμικό) ως αναλυτής ή ως διαχειριστής (βάσεων δεδομένων ή δικτύων), μέλος ακαδημαϊκού ή βιομηχανικού ερευνητικού δυναμικού που θα συμβάλλει στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συναφών τεχνολογιών. Εκτός αυτών δυνατή θα ήταν επίσης η επιδίωξη απασχόλησης στον κλάδο της διδασκαλίας, της δημοσιογραφίας, της διαχείρισης ή της επιχειρηματικότητας.


Μαίρη Παπαδογιαννάκη,

Partners’ Coordinator

Συντάκτρια City Campus

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr