rejoin cv synhtheis

Πότε πρέπει να συντάξω το βιογραφικό μου σημείωμα για πρώτη φορά;
Δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός χρόνου σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από τις προσωπικές μελλοντικές επιδιώξεις για περαιτέρω σπουδές, εύρεση εργασίας ή αναβάθμιση στην εργασία. Πιθανότατα και στη διάρκεια της ακαδημαϊκής ζωής να υπάρξει η ανάγκη σύνταξης και αποστολής βιογραφικού για την περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή λήψης υποτροφίας. Πάντως καλό είναι να υπάρχει ένα βιογραφικό σημείωμα με την ολοκλήρωση των σπουδών, όπου και σηματοδοτείται η έναρξη της διαδικασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, και να ανανεώνεται προς το τέλος κάθε κύκλου επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτικής ζωής.

Να βάλω φωτογραφία στο βιογραφικό μου;

Είναι καλύτερο να αποφεύγεται η εισαγωγή φωτογραφίας στο βιογραφικό σημείωμα, εκτός και αν

  • αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • ζητηθεί από τον παραλήπτη.
  • ακολουθεί μία ευρύτερη πολιτική δημοσίευσης της εταιρίας, του οργανισμού, του προγράμματος (υπάρχει η τάση φορείς, εταιρίες, οργανισμοί που διατηρούν ιστοσελίδα να δημοσιεύουν βιογραφικά στοιχεία των στελεχών τους.

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να επιλεγεί μία σοβαρή φωτογραφία (ενδείκνυται τύπου αστυνομικής ταυτότητας και όχι από καλοκαιρινές διακοπές ή παρέα με φίλους), καλής ποιότητας, πιθανότατα επαγγελματικής λήψης, σωστής στάσης σώματος και επιμέλειας παρουσιαστικού. Μπορεί μια φωτογραφία να αποκαλύψει στοιχεία του χαρακτήρα του υποψηφίου που να μην γοητεύσουν τον παραλήπτη, ο οποίος πιθανότατα έχει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση προσωπικού. Μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις.

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος;

Ένα τυποποιημένο είδος βιογραφικού σημειώματος, κοινά αποδεκτό από τους συντάκτες ή υιοθετημένο από αξιολογητές δεν υπάρχει. Ωστόσο έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές σε ό,τι αφορά τη δομή και τη λειτουργία του που παρέχουν αρκετή ευελιξία στη διαμόρφωσή του, ώστε να προσαρμοστεί στις ικανότητες, στο επίπεδο, στα προσόντα και στα χαρακτηριστικά του κάθε συντάκτη.

Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η διεύθυνση κατοικίας είναι προσωπικά δεδομένα. Γιατί να τα αποκαλύψω στο βιογραφικό μου σημείωμα;

Πράγματι τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και είναι στην ευχέρεια του καθενός να τα αποκαλύψει σε τρίτους. Ωστόσο το βιογραφικό σημείωμα, παρόλο που επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική και εκπαιδευτική υποδομή του συντάκτη του, είναι ένα μέσο παρουσίασης και προβολής εν γένει του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του και άρα η απόκρυψη κάποιων στοιχείων αποκαλύπτει τυχόν αδυναμία του. Καλό είναι πριν την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος και την απόφαση καταγραφής τέτοιων στοιχείων να διερευνάται η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί ο παραλήπτης του βιογραφικού (φορέας, οργανισμός, εταιρία), καθώς και η αναγκαιότητα της δήλωσης των στοιχείων σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Πώς μπορώ να επισημάνω στο βιογραφικό σημείωμα ότι είμαι διατεθειμένος να μετακομίσω προκειμένου να ανταποκριθώ στην πρόσκληση;

Ο συντάκτης του βιογραφικού σημειώματος έχει την υποχρέωση δήλωσης πραγματικών στοιχείων με συστηματική δομή και οργάνωση και καλό είναι να αποφεύγονται οι υποσημειώσεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις. Η συνοδευτική επιστολή μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά του βιογραφικού σημειώματος, η οποία επιτρέπει τη δήλωση προσωπικών πεποιθήσεων και προθέσεων, ακόμα και την αποκάλυψη ενεργειών που έχουν ήδη προγραμματιστεί ή προσχεδιαστεί για την καλύτερη ανταπόκριση του συντάκτη στην πρόσκληση για την οποία αιτείται.

Να δηλώσω στο βιογραφικό σημείωμα προηγούμενες ή επιθυμητές απολαβές;

 Σε γενικές γραμμές δεν συστήνεται να δηλώνονται προηγούμενες απολαβές στο βιογραφικό σημείωμα ή αντίστοιχα επιθυμητές απολαβές στη συνοδευτική επιστολή από έναν υποψήφιο για εργασία, εκτός εάν ζητηθεί. Η αυθαίρετη αυτή δήλωση μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον υποψήφιο. Ο αξιολογών αισθάνεται να καθοδηγείται, το εκλαμβάνει ως δείγμα κακής επικοινωνιακής πολιτικής, θρασύτητας και υπεροψίας του υποψηφίου. Επιπλέον, μπορεί να αποκαλυφθεί μια κακή ή άστοχη οικονομική συμφωνία του παρελθόντος, που θα κινήσει υποψίες για την ποιότητα της παρασχεθείσας εργασίας ή θα κατευθυνθεί στην απόδοση αμοιβής μικρότερης της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Καλό είναι οικονομικά δεδομένα να αναλύονται με την ευκαιρία της προσωπικής επικοινωνίας υποψηφίου και εργοδότη.

Το βιογραφικό μου είναι φτωχό και δεν αποκαλύπτει έντονη δραστηριότητα

Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του βιογραφικού σημειώματος είναι μία εξελικτική διαδικασία, η οποία ακολουθεί την εκπαιδευτική και την επαγγελματική πορεία του συντάκτη. Είναι αναμενόμενο ο μόλις αποφοιτήσας ή ο έχων αντικειμενικά προβλήματα (υγείας, οικογένειας κ.ά.) να μην δύναται να συμπληρώσει όλες τις ενότητες που ενδείκνυνται στην παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος και έτσι να μην παρουσιάσει έντονη επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ένα τέτοιο βιογραφικό θα εκτιμηθεί ανάλογα τόσο από τον συντάκτη του και σε ποιες περιπτώσεις αξίζει να το υποβάλει (δεν θα το υποβάλει σε πρόσκληση ανάθεσης εργασίας με διευθυντικά καθήκοντα), όσο και από τον αξιολογούντα (αντικειμενικά εμπόδια μπορούν να δικαιολογήσουν την έλλειψη εμπειρίας). Ο συντάκτης έχει τη δυνατότητα να επιμεληθεί με επαγγελματισμό τη μορφή του βιογραφικού του και να ενσωματώσει στα περιεχόμενά του λοιπές δεξιότητες που έχει επιδείξει και ικανότητες που έχει αναπτύξει στο παρελθόν (π.χ. εθελοντική εργασία, τιμητικές διακρίσεις, ικανότητα συντονισμού εργασιών σε επίπεδο ομάδας, συμμετοχή σε σωματεία ή συλλόγους, επιμόρφωση και παρακολούθηση σεμιναρίων, άδεια οδήγησης).

Τι είναι το διεθνές βιογραφικό;

Πρόκειται για τη σύνταξη και την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σε χώρα του εξωτερικού. Είναι πολύ πιθανό η συστηματοποίηση της δομής και του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Απαιτείται σχετική έρευνα στις απαιτήσεις γραφής και παράθεσης κάθε χώρας (π.χ. τρόπος παράθεσης ονόματος, διεύθυνσης, ορολογία τίτλων σπουδών, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, συστήματος εκπαίδευσης), καθώς και η μελέτη αντίστοιχων υποδειγμάτων βιογραφικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισαν ένα ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων μέσω της δημιουργίας προσωπικού συντονισμένου φακέλου εγγράφων υπό την ονομασία «Εuropass», τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες σε εθελοντική βάση για να γνωστοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα και τις ικανότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το βιογραφικό σημείωμα – Εuropass αποτελεί ένα εμπεριστατωμένο υπόδειγμα βιογραφικού, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 13 γλώσσες και είναι κοινά αποδεκτό μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.


Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr