rejoin cv1

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μια συνοπτική αλλά και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας. Είναι ένα διαφημιστικό εργαλείο, το οποίο υπογραμμίζει το εργασιακό ιστορικό σας και δεν αποτελεί ιστορία ζωής.

Στόχος του είναι να τραβήξει την προσοχή του αποδέκτη, να του δημιουργήσει μια θετική εικόνα για το άτομό σας και να τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Για τον λόγο αυτό και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Επιτυχημένος λοιπόν τρόπος σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος είναι αυτός που συμβάλλει στη λήψη απόφασης να κληθεί ο υποψήφιος σε μια συνέντευξη επιλογής.

Πριν ξεκινήσει η σύνταξη του βιογραφικού είναι αναγκαία η αυτοκριτική  του υποψηφίου ως προς τη θέση εργασίας. Πρέπει να αξιολογήσει μόνος του τον εαυτό του, τις ικανότητες, τα ταλέντα και τις προσδοκίες του σε σχέση με τη θέση που διεκδικεί.

Σε γενικές γραμμές, είναι αναγκαίο να παρουσιάζει κανείς τον εαυτό του με αντίστροφη χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία του ή τις πιο πρόσφατες σπουδές του. Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση από την πλευρά του αναγνώστη της διαδρομής σας, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά στις χρονολογίες.

Περιεχόμενα του βιογραφικού σημειώματος

Η μορφή ενός αποδεκτού βιογραφικού σημειώματος δεν καθορίζεται από απόλυτη τυποποίηση, αλλά μάλλον από το έθιμο της παράθεσης των πληροφοριών με ορισμένη σειρά. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες, που κατανέμονται σε ενότητες και δεν έχουν τη μορφή της έκθεσης. Ωστόσο σημαντικό στοιχείο αποτελεί η τήρηση ορισμένων βασικών ενοτήτων, που θα οργανώσουν τις σκέψεις σας. Σύμφωνα με τους κυρίαρχους τύπους στο βιογραφικό σημείωμα μπορούν να περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:

α. Ατομικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία ταυτότητας. 

β. Στοιχεία επικοινωνίας: Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, e-mail, ώρες κατάλληλες για επικοινωνία.

γ. Σπουδές (τίτλοι, έτη απόκτησης, διάρκεια σπουδών, βαθμός πτυχίου, εκπαιδευτικά ιδρύματα): Η σειρά εγγραφής μπορεί να είναι αντίστροφη χρονικά ή κατά σημαντικότητα τίτλου. Η ενότητα των σπουδών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν απουσιάζει σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρονται μαθήματα ή θέματα σχετικά με το αντικείμενο της επιδιωκόμενης θέσης εργασίας, ακόμα και το αντικείμενο και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας.  

δ. Επαγγελματική εμπειρία: Χρονικό διάστημα απασχόλησης, θέση, καθήκοντα, εργοδότης, αιτία αποχώρησης. Οι φάσεις της επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναφέρονται ομοιόμορφα, δηλαδή από την πρόσφατη, και να περιλαμβάνουν σχετικές ή άσχετες ασχολίες ακόμα και για μικρά διαστήματα.

ε. Επιμόρφωση: Σεμινάρια, ενημέρωση, εκπαίδευση, συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις κ.λπ.

στ. Γενικές πληροφορίες: Ξένες γλώσσες, γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, άδεια οδήγησης, χρήση μηχανών γραφείου, άλλες δεξιότητες.

ζ. Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν).

η. Ερασιτεχνικές ασχολίες και κοινωνική δραστηριότητα: Δημοσιεύσεις, χόμπι, συμμετοχή σε συλλόγους/σωματεία, εθελοντική προσφορά.

Χρήσιμες οδηγίες

 • Το βιογραφικό πρέπει να είναι ευανάγνωστο, καθαρό και ενδιαφέρον, αφού είναι γνωστό ότι όσοι ασχολούνται με προσλήψεις δεν αφιερώνουν περισσότερο από μισό έως ένα λεπτό (κατά μέσο όρο) για την εξέταση του βιογραφικού. Άρα όσο πιο ελκυστικό είναι το βιογραφικό, τόσο καλύτερη εντύπωση θα κάνει στα πρώτα δευτερόλεπτα.
 • Να είναι σύντομο (να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες). Η παράθεση εκτενέστερων στοιχείων αποτελεί ένδειξη ότι δεν μπορείτε να κρίνετε τη διαφορά μεταξύ σημαντικών στοιχείων και αυτών που μπορεί να θεωρηθούν μη απαραίτητες πληροφορίες.
 • Πρέπει να είναι πλήρες και περιεκτικό, περιλαμβάνοντας και τις εκείνες τις σημαντικές «λεπτομέρειες» που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση ή που δημιουργούν το συγκριτικό σας πλεονέκτημα.
 • Επιλέξτε καλή ποιότητα χαρτιού σε λευκό ή άλλο απαλό χρώμα (μπεζ, γκρι) και χρησιμοποιείστε μόνο τη μία όψη.
 • Το προτεινόμενο μέγεθος του χαρτιού είναι Α4, γιατί μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε αρχείο, να χρησιμοποιηθεί εύκολα και προσθέτει επαγγελματική αίσθηση.
 • Η σύνταξή του είναι απαραίτητο να γίνει με επαγγελματικό τρόπο, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Προσοχή στην ορθογραφία και στη σύνταξη του κειμένου, καθώς και  στα εξής: περιθώρια των σελίδων, σταθερά διαστήματα, στοίχιση σειρών, ευθυγράμμιση ισότιμων κειμένων, ενιαία εμφάνιση και ταξινόμηση στοιχείων.
 • Χρησιμοποιείστε συνοπτικές και άμεσες προτάσεις για την περιγραφή της εκπαιδευτικής και της επαγγελματικής εμπειρίας σας. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πλήρεις προτάσεις.
 • Χρησιμοποιείστε πολλά κενά διαστήματα και μεγάλες εσοχές, που θα διευκολύνουν τον αναγνώστη.
 • Το όνομά σας πρέπει να ξεχωρίζει με έντονα γράμματα, να είναι υπογραμμισμένο ή γραμμένο με κεφαλαία γράμματα.
 • Αν είστε ενεργοί σε δραστηριότητες π.χ. του πανεπιστημίου, αναφέρετε ονόματα συλλόγων και τίτλους, γιατί αποτελούν χρήσιμες ενδείξεις προσωπικών χαρακτηριστικών.
 • Η επαγγελματική εμπειρία σας να συμφωνεί με την ηλικία σας και να αποφεύγονται οι υπερβολές.
 • Δώστε περισσότερο χώρο στις πρόσφατες παρά στις προηγούμενες εργασίες σας, αφού οι εργοδότες ενδιαφέρονται περισσότερο γι’ αυτές.
 • Αν είστε άνδρας, είναι απαραίτητη η αναφορά σας στην ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών σας.
 • Αν είστε νεαρής ηλικίας και χωρίς προϋπηρεσία και εμπειρία γύρω από τον χώρο στον οποίο επιθυμείτε να εργαστείτε, αναφέρετε και τους στόχους καριέρας που θέτετε για τον εαυτό σας.

Tι να αποφύγετε

 • Μην περιλάβετε ψευδή στοιχεία. Η ειλικρίνεια στις αναφορές για τον εαυτό σας είναι σημαντικός παράγοντας και οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να είναι αποδείξιμος. Η αλήθεια βρίσκει τρόπο να φανερώνεται και, αν φανεί ότι είπατε ψέματα, θα χάσετε την αξιοπιστία σας, πράγμα που μπορεί να αποβεί μοιραίο. Μια τέτοια απώλεια δεν μπορεί να διορθωθεί εύκολα, βλάπτει τη φήμη σας και προσθέτει και ένα επιπλέον βάρος κάθε φορά που επικοινωνείτε με κάποιον που διάβασε το βιογραφικό σας.
 • Μην εμπλουτίζετε το βιογραφικό σας σημείωμα με καλλιτεχνήματα. Οι περισσότεροι εργοδότες το επιθυμούν παραδοσιακό.
 • Μην αντιγράφετε άκριτα το βιογραφικό άλλου.
 • Μην χρησιμοποιείτε περιττές εκφράσεις. Πολλές λεπτομέρειες προσφέρουν μόνο κόπωση στον αναγνώστη.
 • Μην αποστέλλετε διορθωμένες φωτοτυπίες. Πάντα εκτυπώνετε ένα καινούργιο βιογραφικό σημείωμα.
 • Μην υπογράφετε το βιογραφικό σας.
 • Μην αφήνετε χρονολογικά κενά.
 • Μην παραθέτετε προσωπικές φωτογραφίες σας παρά μόνο εφόσον ζητείται από την αγγελία.
 • Μην χρησιμοποιείτε προσωπικές αντωνυμίες (ιδιαίτερα η χρήση του «εγώ» είναι απαγορευτική).
 • Αποφύγετε τα πολλά σημεία στίξης, εφόσον είναι εφικτό.
 • Μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες λέξεων ή αρχικά που δεν είναι καθιερωμένα.
 • Μην ξεχάσετε να γράψετε το τηλέφωνό σας.
 • Αν δεν συντρέχει ειδικός λόγος, μη δίνετε πληροφορίες που αφορούν την περίοδο φοίτησής σας στο Λύκειο.
 • Αποφύγετε την εναλλαγή των γραμματοσειρών.
 • Αποφύγετε την αναφορά σε οικονομικές απαιτήσεις, που προσανατολίζουν τον αποδέκτη μας πριν μας αντικρίσει.
 • Μη δώσετε μεγαλύτερη από όση χρειάζεται έμφαση στις σπουδές σας, ιδιαίτερα αν έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πέντε έτη. Μετράει περισσότερο η εργασιακή εμπειρία παρά η ακαδημαϊκή.

Employ Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας | www.e-employ.gr

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr